1 січня 2008 р.

Застосування Visual Studio .NET Enterprise Architect

Visual Studio .NET Enterprise Architect — це повнофункціональний засіб для розробки застосувань і XML веб-служб, а також впровадження в групах розробки корпоративних шаблонів у сфері побудови архітектури застосувань і створення коду.
Visual Studio .NET Enterprise Architect використовується для вирішення наступних задач:
- Створення ефективних шаблонів у сфері побудови архітектури застосувань і забезпечення доступу до них для всіх учасників групи розробки.
- Формування і поширення чітких інструкцій з розробки програм і забезпечення спільного використання рекомендацій у середовищі Visual Studio .NET за допомогою мови опису шаблонів (Template Description Language) і корпоративних шаблонів проектів. Спрощення розробки складних застосувань з використанням корпоративних схем.
- Наочне моделювання веб-служб XML і баз даних за допомогою засобів Microsoft Visio®.
- Наочний опис архітектури програмного забезпечення і поширення інформації про неї. Застосування діаграм для варіантів використання (use-case), класів (class) і дій (activity), відповідно до специфікації мови UML.
- Швидке проведення інженерного аналізу і генерація структури програмного коду. Повна підтримка концептуального, логічного і фізичного моделювання баз даних, забезпечення точності формулювання бізнес-вимог і чіткої постановки задачі перед розробниками.
- Постійна реалізація переваг використання сучасного засобу розробки, що займає лідируючі позиції в своїй галузі.
- Швидке створення і тестування XML веб - служб і аплікацій.
- Застосування системи Visual Studio .NET для швидкої розробки прототипів, оцінки альтернативних варіантів і створення багаторазово використовуваних компонентів.