12 квітня 2008 р.

Еволюція Логотипу Google

Всього за кілька останніх років, логотип Google's став таким же упізнаваним як Nike чи NBC. Дизайнер Ruth Kedar, яка розробила тепер відоме лого, показала ітерації логотипу що привели до його сучасних кольорів та шрифту Catull, що визначають бренд Google. Kedar зустрілась з засновниками Google Сєрґєєм Бріном та Larry Page через спільного друга дев'ять років тому в Стенфордському університеті, де вона працювала асистентом професора. Page та Брін, які мали проблеми з розробкою логотипу для пошукової машини, що скоро мала вийти в світ, попросили Kedar придумати для них кілька прототипів.Логотип Google Логотип Google Логотип Google Логотип Google Логотип Google Логотип Google Логотип Google Логотип Google

Гарячі клавіші Firefox. Миша

CommandWindowsMacintoshLinux
BackShift+Scroll downOption+Scroll downShift+Scroll down
Close Tab1Middle-click on tabMiddle-click on tabMiddle-click on tab
Decrease text sizeCrtl+Scroll upCrtl+Scroll upCrtl+Scroll up
ForwardShift+Scroll upOption+Scroll upShift+Scroll up
Increase Text SizeCtrl+Scroll downCtrl+Scroll downCtrl+Scroll down
New TabDouble-Click on Tab BarDouble-Click on Tab BarDouble-Click on Tab Bar
Open in Background Tab2Ctrl+click
Middle-click
Cmd+click
Middle-click
Ctrl+click
Middle-click
Open in Foreground Tab2Ctrl+Shift+click
Shift+Middle-click
Cmd+Shift+click
Shift+Middle-click
Ctrl+Shift+click
Shift+Middle-click
Open in New WindowShift+clickShift+clickShift+click
Paste URL and Go1Middle-click on TabMiddle-click on TabMiddle-click on Tab
Reload (override cache)Shift+Reload buttonShift+Reload buttonShift+Reload button
Save Page AsAlt+clickOption+clickAlt+click
Scroll line by lineAlt+ScrollN/AAlt+Scroll

1 В Віндовсі, за замовчуванням натискання середньої кнопки мишки на табі закриває таб. В Лінуксі, таким чином вставляється контент буферу обмінута виконується спроба завантажити контент через URL, що був вставлений або через виконання пошуку. Якщо хочете,ви можете змінити це в Лінуксі. Задайте middlemouse.contentLoadURL налаштування як true (для завантаження контенту) або false (для закриття обраного табу).

2 За замовчуванням, Ctrl+клік відкриває лінк в іншому табі, а ви залишаєтесь в активному табі, а Shift+Ctrl+клік відкриває лінк в тому табі, що показується вам. Щоб змінити цю поведінку, виберіть меню Tools, потім виберіть Options. В вікні Options, натисніть іконку Tabs і виберіть "When I open a link in a new tab, switch to it immediately option".

Гарячі клавіші Firefox. Клавіатура

CommandWindowsMacintoshLinux
Add BookmarkCtrl+DCmd+DCtrl+D
BackBackspace
Alt+<-
Backspace
Cmd+[
Cmd+<-
Backspace1
Alt+<-
Ctrl+[
BookmarksCtrl+B
Ctrl+I
Cmd+BCtrl+B
Caret BrowsingF7F7F7
Close TabCtrl+W
Ctrl+F4
Cmd+W
Cmd+F4
Ctrl+W
Ctrl+F4
Close WindowCtrl+Shift+W
Alt+F4
Cmd+Shift+W
Option+F4
Ctrl+Shift+W
Alt+F4
Complete .com Address2Ctrl+EnterCmd+ReturnCtrl+Enter
Complete .net Address2Shift+EnterShift+ReturnShift+Enter
Complete .org Address2Ctrl+Shift+EnterCmd+Shift+ReturnCtrl+Shift+Enter
CopyCtrl+CCmd+CCtrl+C
CutCtrl+XCmd+XCtrl+X
Decrease Text SizeCtrl+-Cmd+-Ctrl+-
DeleteDelDelDel
Delete Individual Form Auto-Complete EntryShift+DelShift+DelShift+Del
DOM InspectorCtrl+Shift+ICmd+Shift+ICtrl+Shift+I
DownloadsCtrl+JCmd+JCtrl+Y
Find AgainCtrl+G
F3
Cmd+G
F3
Ctrl+G
F3
Find As You Type Link'''
Find As You Type Text///
Find PreviousCtrl+Shift+G
Shift+F3
Cmd+Shift+G
Shift+F3
Ctrl+Shift+G
Shift+F3
Find in This PageCtrl+FCmd+FCtrl+F
ForwardShift+Backspace
Alt+->
Shift+Backspace
Cmd+]
Cmd+->
Shift+Backspace1
Alt+->
Ctrl+]
Go Down One LineDownDownDown
Go Up One LineUpUpUp
Go Down One PagePageDownPageDownPageDown
Go Up One PagePageUpPageUpPageUp
Go to Bottom of PageEndEndEnd
Go to Top of PageHomeHomeHome
Full ScreenF11
F11
HelpF1Cmd+?F1
HistoryCtrl+HCmd+HCtrl+H
Home PageAlt+HomeOption+HomeAlt+Home
Increase Text SizeCtrl++Cmd++Ctrl++
Move to Next FrameF6F6F6
Move to Previous FrameShift+F6Shift+F6Shift+F6
New TabCtrl+TCmd+TCtrl+T
Next TabCtrl+Tab
Ctrl+PageDown
Ctrl+Tab
Ctrl+PageDown
Ctrl+Tab
Ctrl+PageDown
New WindowCtrl+NCmd+NCtrl+N
Open FileCtrl+OCmd+OCtrl+O
Open LinkEnterReturnEnter
Open Link in New TabCtrl+EnterCmd+ReturnCtrl+Enter
Open Link in New WindowShift+EnterShift+ReturnShift+Enter
Open Address in New Tab2Alt+EnterOption+ReturnAlt+Enter
Page Info
Cmd+ICtrl+I
Page SourceCtrl+UCmd+UCtrl+U
PasteCtrl+VCmd+VCtrl+V
Previous TabCtrl+Shift+Tab
Ctrl+PageUp
Ctrl+Shift+Tab
Ctrl+PageUp
Ctrl+Shift+Tab
Ctrl+PageUp
PrintCtrl+PCmd+PCtrl+P
RedoCtrl+Shift+Z
Ctrl+Y
Cmd+Shift+ZCtrl+Shift+Z
Ctrl+Y
ReloadF5
Ctrl+R
F5
Cmd+R
F5
Ctrl+R
Reload (override cache)Ctrl+F5
Ctrl+Shift+R
Cmd+F5
Cmd+Shift+R
Ctrl+F5
Ctrl+Shift+R
Restore Text SizeCtrl+0Cmd+0Ctrl+0
Save Page AsCtrl+SCmd+SCtrl+S
Save Link Target AsAlt+EnterOption+ReturnAlt+Enter
Select AllCtrl+ACmd+ACtrl+A
Select Location BarCtrl+L
Alt+D
Cmd+LCtrl+L
Alt+D
Select Next Auto-Complete entry in text fieldDownDownDown
Select Previous Auto-Complete entry in text fieldUpUpUp
Select Next Search Engine in Search barCtrl+DownCmd+DownCtrl+Down
Select Previous Search Engine in Search barCtrl+UpCmd+UpCtrl+Up
Select Tab [1 to 8]Ctrl+[1 to 8]Cmd+[1 to 8]Alt+[1 to 8]
Select Last TabCtrl+9Cmd+9Alt+9
StopEscEscEsc
Toggle CheckboxSpacebarSpacebarSpacebar
UndoCtrl+ZCmd+ZCtrl+Z
Web SearchCtrl+KCmd+KCtrl+K
Ctrl+J

1 В Лінуксі, потрібно виконати додаткові дії для даного швидкого виклику. В Location bar, наберіть about:config, і натисніть Enter. В сторінці, що з'явиться, знайдіть в налаштуваннях browser.backspace_action. Подвійний клік мишкою, і задайте значення 0.

2 Цей швидкий виклик працює тільки в Location bar.