12 квітня 2008 р.

Гарячі клавіші Firefox. Клавіатура

CommandWindowsMacintoshLinux
Add BookmarkCtrl+DCmd+DCtrl+D
BackBackspace
Alt+<-
Backspace
Cmd+[
Cmd+<-
Backspace1
Alt+<-
Ctrl+[
BookmarksCtrl+B
Ctrl+I
Cmd+BCtrl+B
Caret BrowsingF7F7F7
Close TabCtrl+W
Ctrl+F4
Cmd+W
Cmd+F4
Ctrl+W
Ctrl+F4
Close WindowCtrl+Shift+W
Alt+F4
Cmd+Shift+W
Option+F4
Ctrl+Shift+W
Alt+F4
Complete .com Address2Ctrl+EnterCmd+ReturnCtrl+Enter
Complete .net Address2Shift+EnterShift+ReturnShift+Enter
Complete .org Address2Ctrl+Shift+EnterCmd+Shift+ReturnCtrl+Shift+Enter
CopyCtrl+CCmd+CCtrl+C
CutCtrl+XCmd+XCtrl+X
Decrease Text SizeCtrl+-Cmd+-Ctrl+-
DeleteDelDelDel
Delete Individual Form Auto-Complete EntryShift+DelShift+DelShift+Del
DOM InspectorCtrl+Shift+ICmd+Shift+ICtrl+Shift+I
DownloadsCtrl+JCmd+JCtrl+Y
Find AgainCtrl+G
F3
Cmd+G
F3
Ctrl+G
F3
Find As You Type Link'''
Find As You Type Text///
Find PreviousCtrl+Shift+G
Shift+F3
Cmd+Shift+G
Shift+F3
Ctrl+Shift+G
Shift+F3
Find in This PageCtrl+FCmd+FCtrl+F
ForwardShift+Backspace
Alt+->
Shift+Backspace
Cmd+]
Cmd+->
Shift+Backspace1
Alt+->
Ctrl+]
Go Down One LineDownDownDown
Go Up One LineUpUpUp
Go Down One PagePageDownPageDownPageDown
Go Up One PagePageUpPageUpPageUp
Go to Bottom of PageEndEndEnd
Go to Top of PageHomeHomeHome
Full ScreenF11
F11
HelpF1Cmd+?F1
HistoryCtrl+HCmd+HCtrl+H
Home PageAlt+HomeOption+HomeAlt+Home
Increase Text SizeCtrl++Cmd++Ctrl++
Move to Next FrameF6F6F6
Move to Previous FrameShift+F6Shift+F6Shift+F6
New TabCtrl+TCmd+TCtrl+T
Next TabCtrl+Tab
Ctrl+PageDown
Ctrl+Tab
Ctrl+PageDown
Ctrl+Tab
Ctrl+PageDown
New WindowCtrl+NCmd+NCtrl+N
Open FileCtrl+OCmd+OCtrl+O
Open LinkEnterReturnEnter
Open Link in New TabCtrl+EnterCmd+ReturnCtrl+Enter
Open Link in New WindowShift+EnterShift+ReturnShift+Enter
Open Address in New Tab2Alt+EnterOption+ReturnAlt+Enter
Page Info
Cmd+ICtrl+I
Page SourceCtrl+UCmd+UCtrl+U
PasteCtrl+VCmd+VCtrl+V
Previous TabCtrl+Shift+Tab
Ctrl+PageUp
Ctrl+Shift+Tab
Ctrl+PageUp
Ctrl+Shift+Tab
Ctrl+PageUp
PrintCtrl+PCmd+PCtrl+P
RedoCtrl+Shift+Z
Ctrl+Y
Cmd+Shift+ZCtrl+Shift+Z
Ctrl+Y
ReloadF5
Ctrl+R
F5
Cmd+R
F5
Ctrl+R
Reload (override cache)Ctrl+F5
Ctrl+Shift+R
Cmd+F5
Cmd+Shift+R
Ctrl+F5
Ctrl+Shift+R
Restore Text SizeCtrl+0Cmd+0Ctrl+0
Save Page AsCtrl+SCmd+SCtrl+S
Save Link Target AsAlt+EnterOption+ReturnAlt+Enter
Select AllCtrl+ACmd+ACtrl+A
Select Location BarCtrl+L
Alt+D
Cmd+LCtrl+L
Alt+D
Select Next Auto-Complete entry in text fieldDownDownDown
Select Previous Auto-Complete entry in text fieldUpUpUp
Select Next Search Engine in Search barCtrl+DownCmd+DownCtrl+Down
Select Previous Search Engine in Search barCtrl+UpCmd+UpCtrl+Up
Select Tab [1 to 8]Ctrl+[1 to 8]Cmd+[1 to 8]Alt+[1 to 8]
Select Last TabCtrl+9Cmd+9Alt+9
StopEscEscEsc
Toggle CheckboxSpacebarSpacebarSpacebar
UndoCtrl+ZCmd+ZCtrl+Z
Web SearchCtrl+KCmd+KCtrl+K
Ctrl+J

1 В Лінуксі, потрібно виконати додаткові дії для даного швидкого виклику. В Location bar, наберіть about:config, і натисніть Enter. В сторінці, що з'явиться, знайдіть в налаштуваннях browser.backspace_action. Подвійний клік мишкою, і задайте значення 0.

2 Цей швидкий виклик працює тільки в Location bar.