2 листопада 2007 р.

Логічні аналізатори

Логічний аналізатор є однією з модифікацій цифрового запам’ятовуючого осцилографа і виконує необхідні функції представлення інформації в не реальному часі Замість максимум чотирьох сигнальних входів як в осцилографа, аналізатор має 8, 16, 32, 48 і більш сигнальних входів у залежності від конструкції і, звичайно, вартості. Слід зазначити, проте, що на цьому аналогія між цифровим запам’ятовуючим осцилографом і логічним аналізатором закінчується. Осцилограф є апаратним випробовувальним приладом, побудованим для спеціальних цілей відображення сигналів у часовій області, тоді як логічний аналізатор - це прилад із мікропроцесорним керуванням і програмним забезпеченням, що володіє значно більшими можливостями, ніж просто індикація в часовій області запам’ятованих сигналів. Логічний аналізатор може маніпулювати запам’ятованими сигналами, перетворювати їх в алфавітно-цифрові дані для індикації і навіть дозволяє спостерігати по кроках за роботою програмного забезпечення досліджуваної мікропроцесорної системи.
Оскільки логічний аналізатор є мікропроцесорною системою з власними правилами побудови, роздивимося прилад «зсередини».
Більшість логічних аналізаторів, побудованих на основі мікропроцесорів, є універсальними не тільки з погляду виконуваних ними функцій, але й у тому відношенні, що вони можуть бути використані для виміру сигналів будь-яких типів. Підключення універсального мікропроцесорних системлогічного аналізатора до окремої мікропроцесорної системи провадиться через спеціалізований інтерфейсний модуль, що синхронізує аналізатор із мікропроцесорною системою. Для передачі даних із мікропроцесорної системи в аналізатор використовуються необхідні електричні і механічні з'єднання.
Таким чином, один інтерфейсний модуль може застосовуватися для з'єднання логічного аналізатора з будь-якою системою, побудованою на основі мікропроцесора Z-80, тоді як інший модуль використовується для приєднання аналізатора до будь-якої системи, основаної на мікропроцесорі 8085, і т.д.
Різні виробники устаткування дають різні назви інтерфейсним модулям, наприклад модулі персоніфікації або «препроцесори», але найбільш часто їх називають подами (Pod - окремий відсік). Звичайно модулі персоніфікації є окремими приладами і зв'язуються з логічним аналізатором і мікропроцесорною системою за допомогою гнучких кабелів і змінних роз’ємів. Проте в ряді випадків, особливо в спеціалізованих логічних аналізаторах, функції подів реалізуються на друкарських платах, вмонтованих в аналізатор.
При з'єднанні з мікропроцесорною системою через модуль персоніфікації універсальний аналізатор стає комбінованим логічним аналізатором.
Деякі логічні аналізатори випускаються як і випробовувальна апаратура, спеціалізована під мікропроцесор, але це, очевидно, обмежує область застосування тільки одним типом мікропроцесорних систем, і тому такі аналізатори дуже специфічні і мають високу вартість.